Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Vanuit het bestuur

Meldingen vanuit het bestuur en/of vanuit de reglementen.

Vanuit het bestuur

Inschrijven is weer mogelijk!

Tijdens de ledenvergadering op 26 februari 2024 is besloten om de inschrijflijst weer open te zetten. Houd er rekening mee dat voor dit jaar alle tuinen vergeven zijn en dat de wachtlijst nog steeds aanzienlijk is.

EDIT 24/03/2024: Vanwege grote belangstelling is de inschrijflijst inmiddels weer gesloten.

Permalink

Vanuit het bestuur

Overlijden Nick Kromhout

De volgende mail is verstuurd naar alle tuinleden.

Beste tuinleden,

Via deze mail wil het bestuur van VTV de Kluitenduikers U de trieste mededeling doen dat op zaterdag 30 december 2023 is overleden onze oud voorzitter, de heer Nick Kromhout.

Er wordt door de vereniging een bloemstuk gestuurd en een delegatie van het bestuur zal
de uitvaart bijwonen.

Om Nicoline enige rust te geven, kunt u uw schriftelijke teken van medeleven sturen naar
het volgende adres:

N. Lenskens
p/a Sportmark 106
1355KH Almere.

Het bestuur zorgt dan dat de brieven bij haar worden bezorgd.

Het bestuur van
VTV de Kluitenduikers

Permalink

Vanuit het bestuur

Alle tuinen voor 2023 zijn verhuurd

Het Bestuur laat u hierbij weten dat alle tuinen voor 2023 verhuurd zijn. U kunt zich nog wel inschrijven voor een volkstuin, maar hou er rekening mee dat u op een wachtlijst komt en dit seizoen nog niet kunt beginnen met tuinieren. Mochten er weer tuinen vrijkomen dan wordt er contact met u opgenomen.

Permalink

Vanuit het bestuur

Betreffende de drainagesleuf

Het bestuur ontving het volgende verzoek vanuit de gemeente:

Afgelopen week was ik met één van onze toezichthouders op Spittershoek om te kijken hoe de nieuwe drainage eruit ziet in de praktijk. Het viel ons op dat sommige tuinders hebben geprobeerd de drainagesleuf te verfraaien, met grasmatten of op sommige plekken ook met stoeptegels.

Zou je met de tuinders kunnen bespreken dat het eigenlijk de bedoeling is om zo min mogelijk objecten direct boven de drainagesleuf neer te leggen? De drainagesleuf is zo ontworpen dat regenwater óók van bovenaf de sleuf en drainage moet gaan stromen. Hiertoe is grondverbetering met zand toegepast om de infiltratie op gang te helpen. Zo kunnen ook bovengrondse plassen e.d. zo snel mogelijk infiltreren en afvoeren. Het aanbrengen van grasmatten/stoeptegels werkt dit effect tegen.

Permalink