Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Betreffende de drainagesleuf

Het bestuur ontving het volgende verzoek vanuit de gemeente:

Afgelopen week was ik met één van onze toezichthouders op Spittershoek om te kijken hoe de nieuwe drainage eruit ziet in de praktijk. Het viel ons op dat sommige tuinders hebben geprobeerd de drainagesleuf te verfraaien, met grasmatten of op sommige plekken ook met stoeptegels.

Zou je met de tuinders kunnen bespreken dat het eigenlijk de bedoeling is om zo min mogelijk objecten direct boven de drainagesleuf neer te leggen? De drainagesleuf is zo ontworpen dat regenwater óók van bovenaf de sleuf en drainage moet gaan stromen. Hiertoe is grondverbetering met zand toegepast om de infiltratie op gang te helpen. Zo kunnen ook bovengrondse plassen e.d. zo snel mogelijk infiltreren en afvoeren. Het aanbrengen van grasmatten/stoeptegels werkt dit effect tegen.