Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Ledenvergadering 2024

Beste mede-tuinder,

Hierbij nodigt het bestuur u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 februari 2024.

U bent vanaf 19.30 uur welkom in ons clubhuis, Het Bivak. Wij zorgen voor een kopje koffie of thee, de vergadering start om 20.00 uur. Royaal vóór deze datum ontvangt u van het bestuur de agenda.

Er zijn twee functies vacant in het bestuur. Door het ziek worden en het helaas overlijden van onze voorzitter, Nick Kromhout, is de functie van voorzitter vacant, evenals de functie van penningmeester. Heeft u interesse voor één van deze functies, dan kunt u zich voor de vergadering aanmelden via secretaris@kluitenduikers.nl .

Bent u verhinderd op 26 februari dan kunt u altijd een medetuinder (schriftelijk) machtigen om namens u te stemmen. Afmeldingen kunt u e-mailen aan secretaris@kluitenduikers.nl .

We sluiten de avond af met een drankje van het huis.

Hopende u bij de ALV te mogen begroeten,

met vriendelijke groeten,

VTV de Kluitenduikers

Namens het  bestuur.

Richard Hofman.

Waarnemend voorzitter.