Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Van de website

Let op: laatste werkbeurten!

De laatste werkbeurten komen er aan, zorg ervoor dat je dit jaar minimaal drie werkbeurten aanwezig bent geweest en je naam in het presentieschrift hebt geschreven!

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is het besluit genomen om gemiste werkbeurten hogere financiële consequenties te geven.

4.2 Verzaken werkbeurten Indien een lid zonder goede reden (zulks ter beoordeling van het bestuur) een of meerdere werkbeurten mist of overslaat, wordt daarvoor een boete opgelegd. Indien een lid 1 van de 3 verplichte werkbeurten mist, wordt een boete van € 25,00 in rekening gebracht. Indien een lid 2 van de 3 verplichte werkbeurten mist, wordt een boete van € 150,00 in rekening gebracht. Indien een lid alle 3 verplichte werkbeurten mist, wordt een boete van € 250,00 in rekening gebracht

4.3 Presentielijst Het al dan niet deelnemen aan een tuinwerkbeurt zal worden bijgehouden in de basisadministratie van de vereniging. Per gemeenschappelijke werkbeurt zal er een presentielijst worden bijgehouden. Op basis van deze presentielijsten zal worden vastgesteld hoeveel werkbeurten een lid heeft voldaan. De presentielijst zal tijdens of na afloop van de werkbeurt worden afgetekend door de deelnemende leden en de vertegenwoordiger van het bestuur. Niet afgetekend is niet geweest. Ter controle zal er een ledenlijst worden neergelegd waarop de correcte namen en tuinnummers worden vermeld.

Het regelement valt in zijn geheel te lezen op deze website. Je kunt het regelement op trefwoord doorzoeken door het zoekveld op de hoofdpagina te gebruiken.

Permalink

Vanuit het bestuur

Alle tuinen voor 2023 zijn verhuurd

Het Bestuur laat u hierbij weten dat alle tuinen voor 2023 verhuurd zijn. U kunt zich nog wel inschrijven voor een volkstuin, maar hou er rekening mee dat u op een wachtlijst komt en dit seizoen nog niet kunt beginnen met tuinieren. Mochten er weer tuinen vrijkomen dan wordt er contact met u opgenomen.

Permalink

Vanuit het bestuur

Betreffende de drainagesleuf

Het bestuur ontving het volgende verzoek vanuit de gemeente:

Afgelopen week was ik met één van onze toezichthouders op Spittershoek om te kijken hoe de nieuwe drainage eruit ziet in de praktijk. Het viel ons op dat sommige tuinders hebben geprobeerd de drainagesleuf te verfraaien, met grasmatten of op sommige plekken ook met stoeptegels.

Zou je met de tuinders kunnen bespreken dat het eigenlijk de bedoeling is om zo min mogelijk objecten direct boven de drainagesleuf neer te leggen? De drainagesleuf is zo ontworpen dat regenwater óók van bovenaf de sleuf en drainage moet gaan stromen. Hiertoe is grondverbetering met zand toegepast om de infiltratie op gang te helpen. Zo kunnen ook bovengrondse plassen e.d. zo snel mogelijk infiltreren en afvoeren. Het aanbrengen van grasmatten/stoeptegels werkt dit effect tegen.

Permalink

Veranderingen in het bestuur / vacatures

  • De secretaris is per direct afgetreden
  • Joke Francken is haar werkzaamheden begonnen als nieuwe penningmeester
  • Nick Kromhout is per direct weer aangesteld als voorzitter.

Op dit moment zijn we op zoek naar versterking binnen:

  • Secretaris
  • Coördinator Wittewerf
  • Versterking Beheer Bivak
  • Versterking Tuincommissie
  • Versterking van de Activiteitencommissie

Permalink