Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Let op: laatste werkbeurten!

De laatste werkbeurten komen er aan, zorg ervoor dat je dit jaar minimaal drie werkbeurten aanwezig bent geweest en je naam in het presentieschrift hebt geschreven!

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is het besluit genomen om gemiste werkbeurten hogere financiële consequenties te geven.

4.2 Verzaken werkbeurten Indien een lid zonder goede reden (zulks ter beoordeling van het bestuur) een of meerdere werkbeurten mist of overslaat, wordt daarvoor een boete opgelegd. Indien een lid 1 van de 3 verplichte werkbeurten mist, wordt een boete van € 25,00 in rekening gebracht. Indien een lid 2 van de 3 verplichte werkbeurten mist, wordt een boete van € 150,00 in rekening gebracht. Indien een lid alle 3 verplichte werkbeurten mist, wordt een boete van € 250,00 in rekening gebracht

4.3 Presentielijst Het al dan niet deelnemen aan een tuinwerkbeurt zal worden bijgehouden in de basisadministratie van de vereniging. Per gemeenschappelijke werkbeurt zal er een presentielijst worden bijgehouden. Op basis van deze presentielijsten zal worden vastgesteld hoeveel werkbeurten een lid heeft voldaan. De presentielijst zal tijdens of na afloop van de werkbeurt worden afgetekend door de deelnemende leden en de vertegenwoordiger van het bestuur. Niet afgetekend is niet geweest. Ter controle zal er een ledenlijst worden neergelegd waarop de correcte namen en tuinnummers worden vermeld.

Het regelement valt in zijn geheel te lezen op deze website. Je kunt het regelement op trefwoord doorzoeken door het zoekveld op de hoofdpagina te gebruiken.