Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Incassoprocedure

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

9. Incassoprocedure

Voor de in rekening gebrachte bedragen conform de artikelen 3, 4 en 8 geldt de volgende incassoprocedure:

9.1 Factuur Voor de in rekening gebrachte bedragen geldt een betalingstermijn van 21 dagen na dagtekening.

9.2 Herinnering Na afloop van de in artikel 9.1 gestelde betalingstermijn, zal de penningmeester per e-mail een herinnering sturen met het verzoek om binnen 14 dagen na dagtekening de factuur te voldoen.

9.3 1e aanmaning Na afloop van de in artikel 9.2 gestelde termijn zal de penningmeester een 1e aanmaning sturen met het dringende verzoek om binnen 14 dagen na dagtekening de factuur te voldoen. In deze 1e aanmaning zullen ook de consequenties van een uitblijvende betaling worden benoemd.

9.4 Laatste aanmaning Na afloop van de in artikel 9.3 gestelde termijn zal de penningmeester een laatste aanmaning versturen. De vordering zal dan verhoogd worden met de wettelijke incassokosten, momenteel € 40,00. De gestelde betalingstermijn in deze brief is 14 dagen na dagtekening.

9.5 Incassobureau Als na afloop van de in artikel 9.4 gestelde termijn de factuur en de wettelijke incassokosten nog niet zijn voldaan, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. De hierbij gemaakte kosten inclusief btw komen voor rekening van het lid.

9.6 Ingebrekestelling Indien een factuur wordt ingediend bij het incassobureau zal het bestuur het betreffende lid gelijktijdig in gebreke stellen. Indien het betreffende lid 14 dagen na dagtekening van de ingebrekestelling de betalingsverplichting aan het incassobureau nog niet heeft voldaan zal de huurovereenkomst voor de volkstuin eenzijdig worden ontbonden en het lid de toegang tot de tuin worden ontzegd.

9.7 Betalingsregeling Als het niet mogelijk is om binnen de gestelde termijn te betalen, dan kan een lid contact opnemen met de penningmeester. In overleg kan dan een betalingsregeling getroffen worden. Een verzoek tot een betalingsregeling dient binnen 21 dagen na de factuurdatum en per e-mail aan de penningmeester kenbaar gemaakt te worden.

Terug naar de inhoudsopgave