Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Oplevering

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

6. Oplevering

6.1 Zwart opleveren Beëindiging tuin = vrij van opstal, gewas, bomen en onkruid. De tegels dienen opgestapeld te zijn aan de rand van de tuin (behalve middenpad) zodat de ploeger direct aan het werk kan. Andere afspraken worden in overleg met een eventuele nieuwe tuinder en tuincommissie gemaakt.

6.2 Verwijderen opstallen In principe dienen alle eigendommen van de huurder te worden verwijderd, eventueel kan hier in overleg met het bestuur of de nieuwe huurder van afgeweken worden. Doorverkoop van opstallen en gewassen en/of overname door nieuwe tuinder moet schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend worden door de tuincommissie.

6.3 Tuinruil Indien een tuinder een tuin wenst te ruilen of bij wil huren, dan dient dit middels een e-mail te worden aangevraagd bij de tuincommissie. Bij tuinruil moet de te verlaten tuin schoon zijn opgeleverd. Tuinruil kan alleen plaatsvinden aan het einde van het seizoen en met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het bestuur. Onderhandse ruil of onderverhuur zijn niet toegestaan, de tuin valt eerst terug aan de vereniging. De langst wachtende op de wachtlijst heeft voorrang op andere tuinders, tenzij de tuincommissie een gegronde reden ziet om van deze regel af te wijken. Vrije tuinen worden in principe op de website vermeld.

Terug naar de inhoudsopgave