Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Huurovereenkomst

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

5. Huurovereenkomst, opzegging of eenzijdige ontbinding van de overeenkomst

5.1 Duur van de overeenkomst De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 kalenderjaar. Pas bij gebleken geschiktheid wordt het huurcontract voor onbepaalde tijd verlengd.

5.2 Opzegging Wil de huurder de huurovereenkomst beëindigen, dan dient dit schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap kan desgewenst (als tientjeslid) worden gecontinueerd. Opzeggen doet u per e-mail bij het secretariaat van de vereniging. Het huurcontract loopt van 1 januari tot en met 31 december. Restitutie van de huur tot en met 31 december is niet mogelijk en de huurder blijft tot de afloop van het contract verantwoordelijk voor het gehuurde. Ook dient het lid de werkbeurten zoals beschreven in artikel 4 te voldoen.

5.3 Eenzijdige ontbinding Bij een eenzijdige ontbinding van de huurovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 3 van de statuten, door het bestuur en zoals genoemd in artikel 3.4 en 9.6 van het huishoudelijk reglement, is er eveneens geen mogelijkheid tot restitutie van de huur. Daarnaast zal het bestuur bepalen wanneer de gehuurde tuin opgeleverd dient te worden en hoeveel werkbeurten het betreffende lid moet voldoen. Onverlet laat dat de gehuurde tuin opgeleverd dient te worden volgens de bepalingen onder artikel 6.1 en 6.2

Terug naar de inhoudsopgave