Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Bebouwing en kassen

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

2. Het gehuurde, bebouwing en kassen

Het op het gehuurde plaatsen van permanente opstallen is niet toegestaan. Het plaatsen van bouwwerken (zoals kassen, kippenhokken, speeltoestellen e.d.) is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan.

2.1 Bouwwerken Na schriftelijke toestemming van het bestuur (met inachtneming van de geldende bestemmingsplannen en de bouwverordening van de gemeente Almere) kan een aanvang worden genomen met het bouwen van de opstallen en of bouwwerken zoals hobbykas en tuinschuur. Deze mogen echter niet meer dan 10% van het totaal aantal vierkante meters per tuinnummer bedragen en een maximale hoogte van 2,5 meter hebben. Niet binnen de 10% bebouwingsregeling vallende bouwwerken zijn platglasbakken/koude bakken en gereedschapskisten, welke een maximale hoogte van 1 meter mogen hebben. Overdekte vierkante meters kippen- of hobbydieren vallen niet binnen de 10% bebouwingsregeling. Bebouwing dient in alle gevallen 1 meter van de tuingrens geplaatst te zijn. Opstallen, zoals vermeld in artikel 2 dienen achter in de tuin geplaatst te worden. In alle gevallen is het noodzakelijk en verplicht een tekening van het geplande bouwwerk voor wat betreft afmetingen, hoogte, situering op de tuin en gebruik van materialen bij de tuincommissie in te dienen. Zonder indiening van bovenstaand kan geen toestemming worden verleend en kan niet worden aangevangen met de werkzaamheden. De tekening dient zoveel mogelijk op schaal te worden aangeleverd.

2.2 Permanente verankering De door de leden aan te brengen opstallen mogen niet duurzaam met de grond worden verenigd.

2.3 Gedoogbeleid Opstallen die bij het aangaan van deze overeenkomst reeds met toestemming van verhuurder tot stand gekomen zijn, mogen worden gehandhaafd, mits deze de maximaal toegestane hoogte van 2,5 meter niet overschrijden.

2.4 Aanvullende bouwvoorschriften de Wittewerf Op het complex de Wittewerf mogen bouwwerken in zijn algemeenheid maximaal 100 cm hoog zijn.

2.5 Pompen slaan Het is niet toegestaan om pompen te slaan of waterputten te graven.

2.6 Drainage Ter voorkoming van beschadigingen aan de drainage mogen palen niet dieper dan 60 cm in de grond worden geslagen. Om die reden is ook het graven dieper dan 60 cm niet toegestaan.

2.7 Vijvers Het aanleggen van vijvers is niet toegestaan

2.8 Recreatief gebruik Het gehuurde heeft een hoog recreatief karakter. Overlast door harde muziek, drankmisbruik, overlast gevende barbecues e.d. wordt echter niet getolereerd. Houd rekening met uw medetuinders en uw omgeving. Bij herhaalde overtredingen hoort ontzetting tot de mogelijke sancties.

Terug naar de inhoudsopgave