Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Overige Bepalingen

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

12. Overige Bepalingen

12.1 Algemeen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

12.2 Aanvulling op het reglement Dit Huishoudelijk Reglement van VTV de Kluitenduikers is bekrachtigd op 24 februari 2020 tijdens de algemene ledenvergadering. Alle voorgaande reglementen komen hiermee te vervallen, alle verworven rechten op basis van anciënniteit of anderszins daarmee ook. In het verleden toegestane vormen van bebouwing zullen, zolang het de bestaande huurder betreft worden gedoogd. Echter, bij het opnieuw verhuren of bij ruiling van tuinen zullen de regels zoals vastgesteld op 24 februari 2020 gelden en worden toegepast. De algemene ledenvergadering verleent het bestuur van VTV de Kluitenduikers een mandaat om, binnen alle redelijkheid en met inachtneming van individuele persoonlijke omstandigheden, de nieuwe reglementen te verdedigen en dienovereenkomstig toe te passen.

Terug naar de inhoudsopgave