Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Bivak, gedragsregels, lidmaatschap

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

10. Bivak, gedragsregels, lidmaatschap

10.1 Algemeen Alleen leden hebben toegang tot de kantine van de vereniging (Bivak).

10.2 Gedragsregels De leden dienen zich aan de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwilliger te houden en deze terstond op te volgen. Bij onregelmatigheden kan de dienstdoende vrijwilliger de persoon de toegang weigeren, en maakt hier melding van bij het bestuur. Huisdieren dienen aangelijnd te zijn. Kinderen dienen onder direct toezicht van ouders of begeleiders te staan en begeleid te worden naar de toiletten. Het gemotoriseerde verkeer van en naar het gehuurde, mag uitsluitend stapvoets gebruik maken van de daarvoor bestemde wegen.

10.3 Maatregelen Het bestuur beslist welke actie moet worden ondernomen navenant de onregelmatigheid. In uitzonderlijke gevallen kan dit leiden tot ontzegging van de toegang tot het Bivak van het betreffende lid.

Terug naar de inhoudsopgave