Spring naar content Spring naar hoofdnavigatie Spring naar footer

Huishoudelijk Reglement – Bestemming

Huishoudelijk Reglement van Volkstuinvereniging Almere “de Kluitenduikers”, KvK: 40059132
Bekrachtigd in ALV, 24 februari 2020

1. Het gehuurde, bestemming

Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als moestuin, er mogen slechts die gewassen worden verbouwd welke naar hun aard en hoeveelheid bestemd zijn voor normaal huishoudelijk gebruik.

1.1 Bestemming Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.

1.1.a Bewoning Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te bewonen of er te overnachten op straffe van ontzetting.

1.2 Gewassen Op de volkstuinen mogen naast siergewassen slechts hobbymatig gewassen worden verbouwd, die naar hun aard en hoeveelheid bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik.

1.3 Dieren In het kader van hobbymatige activiteiten is het houden van dieren op het gehuurde, mits in overleg met het bestuur, op beperkte schaal toegestaan. Veel soorten hobbydieren zijn echter, op grond van het bepaalde in het huurcontract met de Gemeente Almere, bij voorbaat niet toegestaan. Onder hobbydieren worden uitsluitend verstaan: kippen, konijnen, duiven. Hoefdieren zijn niet toegestaan. Het plaatsen en houden van bijenvolken op het gehuurde is niet toegestaan, behalve op de hiervoor speciaal ingerichte bijentuin en na toestemming van het bestuur. Het houden van pluimvee is na toestemming van de tuincommissie toegestaan, mits deze dieren goede verzorging en behuizing hebben. Ook dienen er maatregelen genomen te worden om ongedierte te bestrijden en/of te voorkomen.

Organisatorische maatregelen:
* Geportioneerd voeren
* Diervoeding afgesloten bewaren

Preventieve maatregelen:
* De behuizing van hobbydieren dient bouwkundig zo opgebouwd te zijn dat ratten, muizen en ander ongedierte zich niet eenvoudig toegang kunnen verschaffen tot het verblijf.

De houder/verzorger van deze dieren dient van deze wetten/voorschriften voor kleinvee op de hoogte te zijn, en zich daar aan te houden. De toestemming kan bij slechte verzorging van de dieren worden ingetrokken, dit is ter beoordeling door het bestuur. Bij wantoestanden zal een melding gedaan worden bij de dierenambulance. De huurder zorgt er voor dat zijn dieren het gehuurde niet zelfstandig kunnen verlaten. De huurder zorgt er voor dat zijn/haar dieren geen overlast bezorgen aan anderen. Het houden van dieren op het gehuurde is volledig voor zijn/haar eigen verantwoording.

1.4 Handel Het is in geen geval toegestaan commerciële activiteiten vanuit, dan wel op het gehuurde uit te oefenen, anders dan de verkoop op kleine schaal van tuinbenodigdheden door de vereniging ten behoeve van haar leden.

1.5 Afmeting Elke tuin dient zijn oorspronkelijke plaats en grootte te behouden. Als ijking voor dit artikel geldt de inmeting door de Tuincommissie in 2014.

1.6 Paden De paden mogen niet gebruikt worden als tuinvergroting en dienen ten minste 100 cm breed te zijn om doorgang voor tuinmachines te waarborgen.

1.7 Opslag Het is niet toegestaan om op of rond het gehuurde materiaal, voertuigen en/of handelswaar op te slaan.

1.8 Startende tuinders Startende tuinders kunnen niet meer dan 1 tuin (100m2) toegewezen krijgen. Startende tuinders krijgen de tuin 1 jaar op proef. Pas bij gebleken geschiktheid wordt het huurcontract voor onbepaalde tijd verlengd. Huisgenoten/partners van tuinders, woonachtig op hetzelfde adres, komen in principe niet in aanmerking voor een eigen tuin. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de nieuwe tuinder een Huishoudelijk Reglement te hebben ontvangen en met de inhoud er van bekend te zijn en zich hier ook aan te zullen houden.

1.9 Ervaren tuinders Tuinders die langer dan 1 jaar lid zijn van de tuinvereniging kunnen, indien beschikbaar, een extra tuin huren, echter met een gezamenlijk oppervlak van maximaal 300m2.

Terug naar de inhoudsopgave